Tarieven

Ik werk als geconventioneerde logopediste waardoor de tarieven gelden opgelegd door het RIZIV en u kan genieten van een maximale tegemoetkoming via uw mutualiteit. Bij vragen hieromtrent kan u mezelf of uw mutualiteit contacteren.